Stadsarkitektdagen

Varje år arrangerar föreningen en föreläsningsdag som tar upp aktuella frågeställningar som har med stadsbyggnad att göra. Syftet med dagen är att ge inspiration och nya infallsvinklar i det valda ämnet och dagen fungerar som en mötesplats för nya och gamla medlemmar.

Stadsarkitektdagen åtföljs alltid av föreningens årsmöte.

Årsmötet 2022 hålls den 13 oktober kl 18:30

Fleminggatan 4 i Stockholm

Stadsarkitektdagen 2022 - 14 oktober, Stockholm

Boom utan krasch?

Gestaltad livsmiljö i snabb tillväxt

Obs! Anmälan och betalning sker genom Sveriges Arkitekter