Sveriges Stadsarkitektförening

Arkitekter i offentlig tjänst

SSF är en ideell förening av alla arkitekter i kommunal tjänst och andra arkitekter med kommunalt uppdrag inom plan- och byggnadsväsendet. Gemensamt för medlemmarna är att arbeta för en politiskt styrd organisation med ett lagmässigt regelverk (PBL).

Årsmöte

Länk till mötet:


Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten.

Klicka här för att ansluta till mötet


Annars fyll i:

Mötes-ID: 366 791 967 400

Lösenord: FL5LZE


Vad vi gör


Varför behövs Sveriges Stadsarkitekt Förening, förkortad SSF, och vad gör vi?

Bli medlem


För dig som är arkitekt i kommunal tjänst eller på annat sätt utför uppdrag åt kommun inom plan- och byggväsendet.

Styrelsen


Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut ett fåtal gånger per år.