God jul och gott nytt 2019!

Styrelsen hälsar God Jul och Gott Nytt 2019! På fredagens styrelsemöte utvärderade vi bl.a. Stadsarkitektdagen 12 oktober. Den var mycket uppskattad, aktuell, lärorik och späckad. Förslag är mer tid för nätverkande / interaktivitet. Bör dagen kanske byggas ut med en halvdag med studiebesök före eller efter? Vi svarade med vårt professionella perspektiv på remissen Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67), gick igenom räkenskaperna (överskott), diskuterade kommande års verksamhet och möjligheterna att ha lokala träffar runtom i landet under 2019. Harriet, Petter, Claes, Magdalena, Stefan, Carina, Magnus. Martin saknas på fotot.