AKTUELLT

Medlemsmöte i Malmö den 23 maj

SSF anordnade en träff för offentliga arkitekterForm/Design Center i Malmö den 23 maj, kl 19-21.

På plats fanns Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö, för att bland annat prata om stadens arkitekturpolicy. Under kvällen gavs möjlighet att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och diskutera vilka frågor som är mest angelägna för föreningen att arbeta med.

Synpunkter på Boverkets uppdrag om serietillverkade hus

Föreningen har följt och granskat detta uppdrag och har skickat följande synpunkter till utredaren Thomas Johansson. Läs yttrandet om serietillverkade hus och finn mer information om uppdraget här på boverkets hemsida:

 

KOMMANDE AKTIVITETER:

Medlemsmöte och seminarium, den 15/9, Vallastaden, Linköping.

Stadsarkitektdagen 2017, preliminärt den 6/10, Stockholm.