Varför ha en stadsarkitekt?


Vilka argument kan föreningen hjälpa till med för att återbesätta rollen som stadsarkitekt?

Denna fråga fick föreningen från en medlem. Styrelsen bjöd därför in några stadsarkitekter att under ett webseminarium den 16 april 2021 berätta om när de gör skillnad. Därefter följde digitala gruppdiskussioner där fyrtiotalet stadsarkitekter, stadsplanerare m.fl. deltog.

En stadsarkitekt / stadsarkitektfunktion behövs för att:
• Säkerställa kommunens arkitektur- och stadsbyggnadskompetens
• Ha tillgång till en utpekad ”komplex expertroll” i det allt mer komplexa samhällsbygget
• Ha en ”gränsgångare” mellan olika specialistkompetenser & aktörer
• Utnyttja titeln för kommunikation & media internt & externt

Detta är arbetsgruppernas sammanfattade svar. Gruppdiskussionerna gav också fler tips om förutsättningar och verktyg för att vara en framgångsrik stadsarkitekt, se vidare här.

Inspirationstalare under dagen var:

  • Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn, ordf. Sveriges Arkitekter,
    inledde och följdes av
  • Maria Houmann, stadsarkitekt Kalmar
  • Christian Hegardt, stadsarkitekt Gotland
  • Claes Clausen, stadsarkitekt Skövde
  • Helena Tallius Myrman, stadsarkitekt Gävle