Vilken stadsarkitekt behöver Sverige?  – Stadsarkitektdagen 30 september, Malmö Live

Det behövs en offentlig offensiv i debatten om stadsutveckling och gestaltad livsmiljö. Årets stadsarkitektdag på Malmö Live handlar om hur kommunala arkitekter kan verka mer offensivt i ett klimat som präglas av snabba lösningar och framgångsrik lobbyism. Hur kan offentliga arkitekter ta och ges ett större ansvar för utvecklingen av den gestaltade livsmiljön? Hur ser den vinnande laguppställningen ut? Och vilka mandat och vilken plats i organisationen bör stadsarkitekten ha?

Välkomna till Malmö i september! Vi återkommer under våren med programmet men vi kan redan nu utlova att det kommer att bli många intressanta föredrag och diskussioner. Vi planerar även en guidad stadsvandring på eftermiddagen den 29 september.