Digitalt möte fredag den 16 april kl 10-12


Varför ha en stadsarkitekt?

Obs. Du behöver anmäla dig för att kunna delta, mer info nedan.

Vilka argument kan föreningen hjälpa till med för att återbesätta rollen som stadsarkitekt?


Denna fråga fick föreningen fick i vintras från en medlem. Styrelsen har därför bjudit in några stadsarkitekter att berätta om när de gör skillnad. Efter några stadsarkitekter med olika roller presenterar sin verksamhet följer digitala gruppdiskussioner där du kan tillföra svar på frågan.

  • Emina Kovacic, stadsarkitekt Karlshamn, ordf. Sveriges Arkitekter,
    inleder och följs av
  • Maria Houmann, stadsarkitekt Kalmar
  • Christian Hegardt, stadsarkitekt Gotland
  • Claes Clausen, stadsarkitekt Skövde
  • Helena Tallius Myrman, stadsarkitekt Gävle

Efter en bensträckare är det ca 20 min gruppdiskussioner i Teams, där vi delas in slumpmässigt.
Redovisning och gemensamt svar på rubrikens fråga ska vara klar innan 12.00.

Anmälan till: carina.tenngartivarsson@malmo.se senast 14:e april. Du får en kallelse med länk till mötet när du anmält dig.

Sprid gärna till kollegor. Ingen kostnad.

Vi spelar inte in arrangemanget av GDPR skäl.

Använd Teams på webben så slipper du installera någonting. Om du redan har Teams på datorn, uppdatera då gruppuppdelningsfunktionen lanserades i vintras.