Sveriges Stadsarkitektförening

Arkitekter i offentlig tjänst

SSF är en ideell förening av alla arkitekter i kommunal tjänst och andra arkitekter med kommunalt uppdrag inom plan- och byggnadsväsendet. Gemensamt för medlemmarna är att arbeta för en politiskt styrd organisation med ett lagmässigt regelverk (PBL).

Föreningens årsmöte 2023 hålls den 23 mars kl 18:00

Länk:

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 340 600 928 691
Lösenord: MEsXQm


Vad vi gör


Varför behövs Sveriges Stadsarkitekt Förening, förkortad SSF, och vad gör vi?

Bli medlem


För dig som är arkitekt i kommunal tjänst eller på annat sätt utför uppdrag åt kommun inom plan- och byggväsendet.

Styrelsen


Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer ut ett fåtal gånger om året.