Stadsarkitektdagen 2018

12 oktober, 9:00 – 17:00, ArkDes, Exercisplan, Skeppsholmen, Stockholm.

Stadsarkitektdagen 2018 äger rum den 12 oktober på ArkDes, Stockholm.

Temat är ”Det våras för arkitekturen! – vad innebär den nya arkitekturpolitiken?”

Det är nu det händer – ny politik och Riksarkitekt. Hur stödjer det arkitekternas dagliga arbete som projekterande, beställare samt i kommunal eller statlig tjänst?

På årets stadsarkitektdag samtalar staten, domstolen, kommunerna och praktiserande arkitekter om hur arkitekturen tar och får ta plats.

Medverkande talare/samtalsledare; Riksarkitekt Christer Larsson (Boverket), Margareta Wilhelmsson (Sveriges Arkitekter), Linda Kummel (ArkDes), Rasmus Waern (arkitekturpolitisk kommentator och -historiker), Tommy Åström (Tekniskt råd, Svea hovrätt), Erik Pelling (politiker, Uppsala), Johanna Wiklander ( f.d. stadsarkitekt, Linköping), Anna Modin (Malmö stad), Nina Åman och Fredrika Friberg (stadsarkitekt respektive stadskreatör, Nacka kommun), Henric Munde (Lindbäcks), Per Andersson (Sydväst arkitektur och landskap  och Johannes Norlander (Johannes Norlander Arkitektur AB).

Dagen avslutas med mingel och visning av Arkdes utställningar.

Välkommen till Stadsarkitektdagen.

Se det fullständiga programmet här:

Program 2018

OBS Sista anmälningsdag till den 8 oktober.

Till anmälan…

 

Årsmöte

Välkommen till Sveriges Stadsarkitektförenings årsmöte i anslutning till Stadsarkitektdagen. Tid: 08:00–09:00. Plats:  ArkDes, Exercisplan, Skeppsholmen, Stockholm.