Stadsarkitektdagen 2019

Går det offentliga före – (Vad) får kvalitet kosta? 

Stadsarkitektdagen 2019 4 oktober, Röhsska museet, Göteborg

Ladda ner Program 2019.

Årets stadsarkitektdag på Röhsska museet i Göteborg tar pulsen på hur offentlig stadsutveckling och byggande går före med innovativa processer och lösningar för ett hållbart samhällsbygge.

Vilka krafter påverkar och styr?

Medverkande under dagen kommer från olika typer av verksamheter och beskriver sin syn på samtiden och framtiden.