Artiklar mm

I tidskriften Dagens Samhälle nr 36 år 2013 publicerades en artikel där föreningens ordförande Stina Fahlgren medverkar. Artikeln handlar om varför så många som en tredjedel av Sveriges kommuner saknar stadsarkitekt.

Artikel Dagens Samhälle 2013 (1.6 MiB)

2011 publicerades Tillitsutskottets artikel om sektorsintressen och intressekonflikter i tidskriften Stadsbyggnad som ges ut av Sveriges Kommunaltekniska förening. Artikeln innehåller tankar om planering och helhetstänkande av Göran Åberg, Cecilia Hansson, Dag Johansson, Leif Sjögren och Rune Elofsson, Sveriges Stadsarkitektförening (SSF)

Stadsbyggande och Hållbarhet (76.2 KiB)

”Hållbarhet uppnås inte på kammaren” (814.8 KiB)

Stadsarkitektenkäten 2008 svarar på frågorna: Hur står det till med kommunernas tillgång till arkitektkompetens? Hur har den förändrats sedan 2003?

Stadsarkitektenkäten (26.7 KiB)