Hedersutmärkelse

Sedan år 2000 delas stadsarkitektföreningens hedersdiplom ut för att uppmärksamma och ge spridning åt föredömliga arbetsinsatser.

Ändamålet:

Att uppmärksamma och ge spridning åt förtjänstfulla arbetsinsatser för god arkitektur till det allmännas uppskattning och glädje i en kommun.

Mottagare:

Alla som verkar i föreningens anda, dvs för god arkitektur i en kommun.

Jury:

Utgörs av styrelsen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Förslag till pristagare:

Förslag kan inlämnas av föreningsmedlem och styrelse. Giltligt förslag skall innehålla namn, beskrivning med dokumentation samt motivering av förslaget. Juryns beslut kan inte överklagas.

Utmärkelse:

Diplom med motivering samt märke med föreningens tecken. Utdelning sker i samband med föreningens årsmöte.

Dessa har hittills mottagit priset:

  • 2011 Göteborg stad, för återinrättande av stadsarkitekttjänst.
  • 2010 Skanska nordvästra Skåne, för sin roll som beställare
  • 2005 Kerstin Stenberg
  • 2001 Ivo Waldahör
  • 2000 Ulf Liedström