Stadsarkitektdagen

Varje vår arrangerar föreningen en föreläsningsdag som tar upp aktuella frågeställningar som har med stadsbyggnad att göra. Syftet med dagen är att ge inspiration och nya infallsvinklar i det valda ämnet och dagen fungerar som en mötesplats för nya och gamla medlemmar.