Tillitsutskottet

Tillitsutskottet inom SSF bildades av några fd styrelsemedlemmar som en uppföljning av ett antal konferenser i början av 2000-talet. Konferenserna behandlade helhetsfrågan, hur får vi till ett stadsbyggande i en splittrad vardag med oerhört många sektorsintressen? Intressena blir fler för varje år i och med att detaljkunskaperna ökar i samhället parallellt med att lagstiftningen och förmågan till avvägda helhetsbedömningar minskar. En talande rubrik på en av stadsarkitektdagarna var De goda viljornas tyranni. Rubriken pekar på svårigheten att gå emot den goda viljan som är suboptimerande.

Diskussionen inom grupperna ledde fram till en debattartikel i tidskriften Stadsbyggnad med sju sammanfattande punkter;

  1. Användningen av stadens fysiska struktur avgör hur hållbar staden är
  2. En hållbar stad kan inte enbart planeras fram, hållbarheten måste växa fram successivt
  3. Hållbarhet är inget fast tillstånd, utan kräver ständig kommunikation och tillsammansarbete
  4. Fragmentering, suboptimering och säkerställande är hållbarhetens fiender
  5. Myndigheter som deltar i planeringsprocessen måste få ett tydligt uppdrag om helhetstänkande
  6. Staden, kommunen måste äga helhetsansvaret för hållbarheten på lokal nivå med prioritet före den statliga nivån
  7. Nuvarande planeringssystem är inte trovärdigt som hållbarhetsinstrument

Tankarna var när de framfördes för tio år sedan relativt nya och har idag fått ett erkännande bl a i statens arbete med Delegationen för Hållbara städer. I delegationens rapport ”Femton hinder för hållbar stadsutveckling” från 2012 tas många av tankarna upp.