Årsberättelse

Varje år produceras en årsberättelse för stadsarkitekföreningens verksamhet. Den beskriver aktiviteter som föreningen har genomfört under året. På denna sida kan du ta del av de senaste årsberättelserna.

Årsberättelse SSF 2015_2016

SSF Årsberättelse 2014